Stedenbouwkundig onderzoek "de Oosthoek"

In samenwerking met bureau Maris, is er een verkennend onderzoek gedaan naar nieuwe vormen van bebouwing op een te ontwikkelen kavel van GGZ Noord Holland Noord. Het plangebied ligt ten oosten van de dorpskern van Limmen, ingebed in een historisch belangrijk gebied van lintbebouwingen. De vrije ligging aan de rand van het dorp vraagt om bijzondere woonvormen. In dit concept worden 32 wooneenheden zodanig gerangschikt dat zij als ensemble gelijkenis tonen met een traditionele agrarische boerderijtypologie. Het ensemble van woningen is divers, van grondgebonden woningen, tot appartementen, wat alle woningen gemeenschappelijk hebben is dat het groen grotendeels openbaar, of gemeenschappelijk is.


Limmen

Stedenbouwkundig onderzoek " de Oosthoek"

Ontwerp Zijlstra Schipper Architectenbureau bna bv
Werkzaamheden stedenbouw
Fase SO
Status start 2014
Oppervlakte  6 ha
Opdrachtgever Zijlstra Schipper Architectenbureau bna bv
Impressies Bureau Maris bv
Bijzonderheden

Nieuwe woonvormen.